Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2020

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2020

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 1. polrok 2020. Termíny vývozu komunálneho odpadu sú uvedené na celý rok 2020, ale vývoz separovaného odpadu je zatiaľ určený len 1. polrok 2020, nakoľko spoločnosti Marius Pedersen, a.s.,ktorá zabezpečuje separovaný zber a spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ktorá financuje separovaný zber, sa zatiaľ dohodli na podpise zmluvy len pre 1. polrok 2020. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2020 – verzia 1

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2020 – verzia 2 A5

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2020 – verzia 2 A4

  •  
  •  

Pridať komentár

Your email address will not be published.