Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2020

Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2020

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Kalendár zberu odpadov na rok 2020

  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.