Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, sa uskutoční zber nebezpečného odpadu –...

Kompostéry – prevzatie

Kompostéry – prevzatie

Záujemcovia, ktorý majú nahlásené kompostéry a absolvovali prednášku o kompostovaní si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. Dostupné sú všetky veľkosti. V prípade,...

Prednáška o kompostovaní

Prednáška o kompostovaní

V súvislosti s poskytovaním kompostérov pre obyvateľov obce sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 o 18:00v sále Kultúrneho domu Rovinka prednáška na tému kompostovanie. Na prednáške sa dozviete o správnych...

Kompostéry – dodanie

Kompostéry – dodanie

Záujemcovia o 215 l kompostéry si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. V prípade, že si kompostér nemôžete vyzdvihnúť v daných...

Kompostéry – dodanie

Kompostéry – dodanie

Kompostéry pre domácnosti by mali byť dodané obci do konca augusta. Predpokladaná dodacia lehota bola predĺžená z dôvodu poruchy výrobnej linky a následnej celozávodnej dovolenky výrobcu. Po...

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka sa dňa...

  • 1
  • 2