V kalendári nájdete termíny vývozu komunálneho a separovaného odpadu, termíny mimoriadnych vývozov (veľkoobjemový odpad, nebezpečný odpad), otváracie hodiny zberného dvora. Kalendár zberného dvora je možné nahrať do Vášho kalendára 2 spôsobmi:

  1. spôsob: po kliknutí na ikonu EXPORT DO .ICS sa stiahne súbor events.ics, ktorý je potrebné nahrať do Vášho kalendára a tým sa Vám nahrajú do Vášho osobného kalendára všetky udalosti, ktoré ku dňu nahratia kalendár zberného dvora obsahoval. Nevýhodou tohto spôsobu je, že údaje sú nahraté len k určitému dátumu a pre aktualizáciu údajov vo Vašom kalendári je potrebné opätovne stiahnuť a naimportovať súbor .ics
  2. spôsob: kalendár zberného dvora je možné aj priamo synchronizovať s Vašim kalendárom, synchronizácia je otestovaná pre Google Kalendár, výhodou synchronizácie je, že pri zmene alebo doplnení údajov v kalendári zberného dvora sa do 24 hodín aktualizujú aj údaje vo Vašom kalendári
    Postup: Závisí od toho aký kalendár používate v mobile. Základom je nastavenie vo svojom google kalendári, vstúpite doň cez link: https://calendar.google.com/calendar/r?tab=rc , musíte však byť prihlásený v gmail konte. Keď sa dostanete do kalendára, tak na ľavej strane dole je uvedené Ďalšie kalendáre, kliknete na + vedľa toho a vyberiete možnosť Z webovej adresy, tam skopírujete adresu: http://zbernydvorrovinka.sk/kalendar/zbernydvorrovinka.sk/events.ics, a zvolíte Pridať kalendár. Následne treba v aplikácií kalendár v mobile, kde máte nastavené gmail konto daný kalendár pridať, bude to niekde v nastaveniach v závislosti od aplikácie, ktorú používate.

V prípade, že budete mať o dané funkcie záujem a budete potrebovať pomoc, napíšte e-mail na web@obecrovinka.sk.