Mapa zobrazuje umiestnenie zberného dvora a kontajnerov na sklo, textil, kovy tetrapaky. Po kliknutí na označenie miesta v mape, sa zobrazia informácie o umiestnených nádobách na odpad a presná adresa.