Mapa zobrazuje umiestnenie zberného dvora, skladu nádob na odpad a kontajnerov na sklo, textil a kovy. Po kliknutí na označenie miesta v mape, sa Vám zobrazia informácie o umiestnených nádobách na odpad a presná adresa.