Dátum/čas udalosť
08/04/2024
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
08/04/2024
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja