Kalendár zberu odpadov na rok 2024

Kalendár zberu odpadov na rok 2024

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2024. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Kalendár zberu odpadov na rok 2024 – verzia A5

Leave a Reply

Your email address will not be published.