Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa uskutoční zber nebezpečného odpadu, dňa 25. 04. 2019 t. j. vo štvrtok od 15.00 h do 18.00 h na Zbernom dvore Rovinka. Všetky tekuté druhy odpadu...

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, sa uskutoční zber nebezpečného odpadu –...

Kompostéry – prevzatie

Kompostéry – prevzatie

Záujemcovia, ktorý majú nahlásené kompostéry a absolvovali prednášku o kompostovaní si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade Rovinka počas stránkových dní – Ing. Káčer. Dostupné sú všetky veľkosti. V prípade,...

Prednáška o kompostovaní

Prednáška o kompostovaní

V súvislosti s poskytovaním kompostérov pre obyvateľov obce sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 o 18:00v sále Kultúrneho domu Rovinka prednáška na tému kompostovanie. Na prednáške sa dozviete o správnych...

  • 1
  • 2