Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa 19.04.2023. t.j. v stredu od 13.00 h do 17.00 h na Zbernom dvore Rovinka uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia...

Zber objemného odpadu – jar 2023

Zber objemného odpadu – jar 2023

V zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a doplnení niektorých zákonov, sa v obci Rovinka uskutoční zber objemného odpadu – starý nábytok (skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky…), koberce, linoleá, sanitárna...