Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa 23. 10. 2019 t. j. v stredu od 15.00 h do 18.00 h na Zbernom dvore Rovinka uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické...