Kalendár zberu odpadov na február 2020

Kalendár zberu odpadov na február 2020

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na február 2020. Termíny vývozu komunálneho odpadu sú uvedené na celý rok 2020, ale vývoz separovaného odpadu je zatiaľ určený len na február 2020, nakoľko spoločnosti Marius Pedersen, a.s.,ktorá zabezpečuje separovaný zber a spoločnosť NATUR-PACK, a.s., ktorá financuje separovaný zber, sa zatiaľ nedohodli na podpise zmluvy pre rok 2020. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Harmonogram vývozov odpadu február 2020 – verzia 1

Harmonogram vývozov odpadu február 2020 – verzia 2

 

  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published.