Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa 09.11.2022. t.j. v stredu od 13.00 h do 17.00 h na Zbernom dvore Rovinka uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, farby, lepidlá, pesticídy… Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať vuzatvorených označených nádobách. Odpady sa nebudú prelievať, musia byť nachystané v nádobách vhodných na prepravu, aby neprišlo k vyliatiu počas prepravy. 

Nie je možné zobrať odpady, ktorých zloženie apôvod nie sú známe!

Leave a Reply

Your email address will not be published.