Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

Na území obce Rovinka sa 27.04.2021. t. j. v stredu od 13.00 h do 18.00 h na Zbernom dvore Rovinka uskutoční zber nebezpečného odpadu – obaly obsahujúce nebezpečné látky, žiarivky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, farby, lepidlá, pesticídy… V malom množstve je možné zobrať aj motorový olej (v originálnom obale). Všetky tekuté druhy odpadu je potrebné mať v uzatvorených označených nádobách. Odpady sa nebudú prelievať, musia byť nachystané v nádobách vhodných na prepravu, aby neprišlo k vyliatiu počas prepravy.

Nie je možné zobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe!

Leave a Reply

Your email address will not be published.