Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Kalendár zberu odpadov na rok 2022 – verzia A5
Kalendár zberu odpadov na rok 2022 – verzia A4

Leave a Reply

Your email address will not be published.