Dátum/čas udalosť
19/12/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
19/12/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja