Dátum/čas udalosť
05/12/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
05/12/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská