Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2021

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2021

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 1. polrok 2021. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2021 – verzia 1_A5
Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2021 – verzia 2_A4
Kalendár zberu odpadov na 1. polrok 2021 – verzia 3_A4

Leave a Reply

Your email address will not be published.