Zmena kontajnerového stojiska na Jazernej ulici

Zmena kontajnerového stojiska na Jazernej ulici

Upozorňujeme občanov, že kontajnerové stojisko na Jazernej ulici bolo premiestnené. Kontajnery na sklo, kovy a tetrapaky sa presunuli o pár desiatok metrov a nachádzajú sa v novovybudovanom stojisku na križovatke ulíc Jazerná a Brezová. Rozmiestnenie všetkých kontajnerov nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk resp. zbernydvorrovinka.sk/rozmiestnenie-kontajnerov.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.