Vývoz plastov

Vývoz plastov

Upozorňujeme občanov, ktorí triedia plasty do vriec, že vrecia musia byť žlté alebo priesvietné, aby do nich bolo vidieť a bolo zrejmé, že je v nich plast. Čierne resp. nepriesvitné vrecia na plast nebudú zberovou spoločnosťou vyvážané.

Každý poplatník má od obce nárok na 1 balenie vriec na plasty na rok. Pokiaľ niekomu daný počet nepostačuje, musí si zaobstarať vhodné vrecia na vlastné náklady. Efektívne využitie vriec je dosiahnuté najmä stláčaním plastov, hlavne PET fliaš a správnym separovaním. Do žltých vriec resp. kontajnerov patria len a len plasty, nepatria tam ani kovy ani tetrapaky ako to je napr. v Bratislave. Každá obec má vlastný systém separovania v závislosti od technologických možností zberových spoločností a treba ho rešpektovať.

Leave a Reply

Your email address will not be published.