Dátum/čas udalosť
29/07/2024
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
29/07/2024
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja