Dátum/čas udalosť
01/07/2024
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
01/07/2024
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja