Dátum/čas udalosť
20/11/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
20/11/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja