Dátum/čas udalosť
02/11/2023
0:00
Vývoz plastov, tetrapakov, kovov
02/11/2023
Celodenná
Vývoz skla - stojiská