Dátum/čas udalosť
25/09/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
25/09/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja