Dátum/čas udalosť
28/08/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
28/08/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja