Dátum/čas udalosť
31/07/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
31/07/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja