Dátum/čas udalosť
16/01/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
16/01/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja