Dátum/čas udalosť
26/09/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
26/09/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja