Dátum/čas udalosť
29/08/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
29/08/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja