Dátum/čas udalosť
01/08/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
01/08/2022
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja