Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na celý 2021. Novinkou sú aj termíny na zber kuchynského oleja, ktorý sa bude zbierať z domácností (viac info na https://obecrovinka.sk/zber-kuchynskeho-odpadu-a-oleja/. Interaktívny kalendár nájdete aj na stránke zbernydvorrovinka.sk/kalendar, kde nájdete aj postupy ako si údaje nahrať do elektronického kalendára.

Leave a Reply

Your email address will not be published.