Dátum/čas udalosť
11/03/2024
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
11/03/2024
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja