Dátum/čas udalosť
05/06/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
05/06/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja