Dátum/čas udalosť
08/05/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
08/05/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja