Dátum/čas udalosť
20/04/2023
0:00
Vývoz plastov, tetrapakov, kovov
20/04/2023
Celodenná
Vývoz skla - stojiská