Dátum/čas udalosť
22/03/2023
Celodenná
Vývoz skla - stojiská
22/03/2023
0:00
Zber objemného odpadu
Zberný dvor Rovinka, Rovinka Bratislavský kraj