Dátum/čas udalosť
13/02/2023
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
13/02/2023
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja