Dátum/čas udalosť
07/11/2022
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
07/11/2022
Celodenná
Vývoz kovov – stojiská