Dátum/čas udalosť
20/12/2021
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
20/12/2021
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja