Dátum/čas udalosť
22/11/2021
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
22/11/2021
Celodenná
Vývoz kuchynského oleja