Dátum/čas udalosť
16/09/2019
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
16/09/2019
Celodenná
Vývoz skla