Dátum/čas udalosť
10/06/2019
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
10/06/2019
Celodenná
Vývoz skla