Dátum/čas udalosť
13/05/2019
Celodenná
Vývoz komunálneho odpadu
13/05/2019
Celodenná
Vývoz skla