Kovy tvoria 4 % komunálneho odpadu a delia sa na jednotlivé druhy. Najväčší podiel z kovov v obaloch má hliník. Po separácii sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracováva a využíva ako druhotná surovina pri výrobe.

Kovové obaly patria medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál. Po vyhodení do prírody k ich rozloženiu dôjde v závislosti od druhu za 20 – 100 rokov.

Možnosť odovzdania: spoločné ČERVENÉ kontajnery na stojiskách, zberný dvor

 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov
 • kovové tuby od pást
 • kovové súčiastky
 • drôty a káble (bez bužírky)
 • starý riad
 • obaly zo sprejov
 • kovový šrot
 • oceľ
 • farebné kovy
 • hliníkové obaly
 • kovové viečka
 • klince
 • sponky
 • spinky
 • špendlíky
 • kovové rúrky
 • staré kľúče
 • zámky
 • konzervy
 • oceľové plechovky od nápojov
 • ventily
 • kovové obaly z potravín (konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
 • kovy hrubo znečistené zvyškami jedla farbami a rôznymi chemickými látkami
 • z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť kľúče
 • zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
 • recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95 % energie oproti výrobe z primárnej suroviny
 • recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetrí 2 kg uhlia, 4 kg železnej rudy, 4 minúty a 20 sekúnd práce
 • recykláciou hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu, 4 kg chemických produktov a 14 kW elektrickej energie (95%), emisie sa dokonca znížia o 99%
 • na výrobu 1 tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije menej železnej rudy o 1,5 tony, uhlia o 0,5 tony, vody o 40% a energie o 75%. Zníži sa znečistenie ovzdušia o 86%, znečistenie vody o 97% a zníži sa ťažobný odpad o 97%,
 • plechovka sa v prírode rozloží za 20 – 100 rokov
 • recyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko elektrickej energie, že by to stačilo na chod počítača alebo televízora počas 3 hodín
 • recykláciou hliníka oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 95 % energie a pri oceli šetríme 74 % energie
 • hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna

Z vytriedeného kovov sa vyrába napr.:

 • plechovky
 • konzervy
 • odliatky
 • tyče
 • dosky
 • kľúče
 • rámy bicyklov
MateriálPísomný znakČíselný znak
OceľFE40
HliníkALU41
Príklady označenia

Príklady označenia