Batérie a akumulátory zabezpečujú dodávku elektrickej energie pre mobilné zariadenia, medzi ktoré patria napr. baterky (ručné svietidlá), mobilné telefóny ale aj automobily. Svojím zložením a použitými materiálmi patria medzi nebezpečný odpad. Obsahujú olovo a používatelia sú informovaný o tom, že takéto výrobky nepatria do zbernej nádoby a je možné ich ekologicky spracovať.

Možnosť odovzdania: zberný dvor

  • použité prenosné batérie a akumulátory
  • akumulátory z osobných vozidiel

  • výroba olovených akumulátorov a batérií predstavuje viac ako 80 % spotreby svetovej výroby olova
  • batérie sú z hľadiska zaťaženia životného prostredia najnebezpečnejším oloveným odpadom
  • batéria sa v prírode rozloží za 200 – 500 rokov
  • z batérií sa získava najmä olovo a jeho zliatiny, ktoré je potom možné ďalej spracovávať
Príklad označenia

Príklad označenia