Separovanie viacvrstvových kombinovaných obalov – tetrapakov

Separovanie viacvrstvových kombinovaných obalov – tetrapakov

Novinkou pri separovaní odpadov je od tohto roku povinnosť separovať aj viacvrstvové kombinované obaly tzv. tetrapaky. Pre tento účel obec obdržala 4 oranžové kontajnery na ich zber. Pôvodne boli kontajnery umiestnené len na zbernom dvore, nedávno sa 3 rozmiestnili v rámci obce na ulice Orechová, Okružná a Jazerná za účelom lepšieho prístupu občanov k separovaniu tetrapakov. Každý kontajner je označený nálepkou s informáciami čo do neho patrí a nepatrí. Do oranžových kontajnerov patria len tetrapaky teda nápojové obaly najmä od mlieka, džúsov a iných nápojov. Nepatria do nich papier, lepenka, kartóny – tie patria do modrých kontajnerov alebo na zberný dvor. Nesprávne triedenie odpadu do kontajnerov má za následok, že taký kontajner nebude zberovou spoločnosťou vyvezený a bude musieť byť ručne dotriedený. Nesprávnym separovaním sa marí snaha tých, ktorí separujú poctivo. Pevne verím, že situácia aká sa stala na Jazernej ulici (viď foto) sa už nebude opakovať.

  •  
  •  

Pridať komentár

Your email address will not be published.