Možnosť odovzdania: zberný dvor

Zásady správneho triedenia:

Z recyklovaného skla sa vyrábajú napr.:

MateriálPísomný znakČíselný znak
Bezfarebné skloGL70
Zelené skloGL71
Hnedé skloGL72
Príklady označenia

Príklady označenia