Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.). Tetrapaky tvoria menej ako 1 % hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Sú to odpady, ktoré sú zložené z papiera, fólie a hliníkovej fólie a jednotlivé zložky sa nedajú samostatne oddeliť.

Možnosť odovzdania: spoločné ORANŽOVÉ kontajnery na stojiskách, zberný dvor

Zásady správneho separovania: tetrapakové obaly je potrebné pred ich separovaním vypláchnuť a zmenšiť ich objem vytlačením vzduchu z obalu

Viacvrstvové obaly od:

 • mlieka
 • smotany
 • ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
 • znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií
 • papier a lepenka
 • viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
 • nápojový kartón obsahuje viac ako 70 % papiera, zvyšok tvorí okolo 25 % plastová (polyetylénová) a 5 % hliníková vrstva
 • papierová vrstva je z čistej buničiny, nápojové kartóny sa nevyrábajú z recyklovaného papiera
 • z celých tetrapakov sa vyrábajú izolačné  a stavebné dosky

Po rozvláknení na jednotlivé zložky sa z:

 • papierovej zložky vyrábajú kartónové škatule, papierové utierky, toaletný papier, obalový papier
 • kovovej zložky vyrábajú hliníkové šupiny (slúžia na výrobu rôznych hliníkových výrobkov)
 • plastovej zložky vyrába energia alebo syntetický olej
MateriálPísomný znakČíselný znak
Viacvrstvové kombinované obalyC/PAP80-86
Tetra pak