Sklo tvorí 12 % komunálneho odpadu. Sklo je priezračná alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny. Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné. Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu.

Výroba recyklovaného skla je menej náročná na spotrebu energie. Vytriedené sklo naviac pri výrobe čiastočne nahrádza neobnoviteľné suroviny, ktoré sa používajú pri výrobe skla (sklársky piesok, vápenec, dolomit). Sklo je možné recyklovať donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.

Možnosť odovzdania: spoločné ZELENÉ kontajnery na stojiskách, zberný dvor

Zásady správneho triedenia: Fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať nálepky a etikety, v procese recyklácie sa buď odseparujú, alebo spália pri tavení skla.

 • sklenené neznečistené fľaše a nádoby – biele a farebné
 • obaly a predmety zo skla
 • poháre
 • fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov
 • črepy
 • okenné sklo
 • sklo z okuliarov
 • vrchnáky
 • korky
 • porcelán
 • keramika
 • obkladačky
 • zrkadlá (kvôli neoddeliteľnej tenkej pokovovanej vrstve, vďaka ktorej sa vidíme) -> komunálny odpad
 • drôtované sklo -> komunálny odpad
 • bezpečnostné sklo, autosklo (pretože autosklo obsahuje špeciálne prímesi, vďaka ktorým sa má možnosť rozbiť na malé čiastočky, ktoré nie sú ostré a nebezpečné) -> komunálny odpad
 • lepené sklo -> komunálny odpad
 • znečistené fľaše od chemikálií (lakov, motorových olejov, riedidiel…)
 • plexisklo -> komunálny odpad
 • technické sklo -> komunálny odpad
 • pozlátené, pokovované sklo -> komunálny odpad
 • borosilikátové sklo (zapekacie misy, niektoré fľaše)
 • varné sklo (vyššia teplota tavenia)
 • žiarovky, žiarivky, LEDky, halogénky -> miesta spätného zberu (predajne svietidiel), zberný dvor
 • TV obrazovky, monitory -> zberný dvor
 • z 5 zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1 000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 750 000 m³ zemného plynu a mnoho elektrickej energie
 • ak na výrobu skla použijeme sklené črepy, usporíme 1/4 sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia.
 • recykláciou skla oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 25 % energie
 • recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh elektrickej energie
 • sklo je biologicky neaktívny materiál – v prírode sa (ne)rozkladá veľmi dlho – až 4000 rokov

Z recyklovaného skla sa vyrábajú napr.:

 • pivové a minerálkové fľaše
 • poháre
 • vázy a iné sklenené výrobky
MateriálPísomný znakČíselný znak
Bezfarebné skloGL70
Zelené skloGL71
Hnedé skloGL72
Príklady označenia

Príklady označenia