Papier tvorí 20 % komunálneho odpadu. Je to tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna. Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno a konope. Triedením papiera šetríme nielen naše lesy, ale tiež vodné zdroje a energie.

Možnosť odovzdania: MODRÉ kontajnery, zberný dvor

Zásady správneho triedenia: Krabice musia byť zložené alebo roztrhané

 • noviny
 • časopisy
 • zošity
 • knihy
 • telefónne zoznamy
 • baliaci a kancelársky papier
 • lepenka
 • papierové vrecká
 • krepový papier
 • reklamné letáky
 • obálky
 • katalógy
 • viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov)
 • povoskovaný papier
 • celofán
 • prepisovací papier
 • lepiaca páska
 • papier znečistený škodlivinami
 • kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov
 • tapety
 • obal od vajíčok (pokiaľ nie je označený  znakom recyklovania, patrí do zmesové KO alebo kompostu)
 • rolka od toaletného papiera (patrí do zmesové KO alebo kompostu)
 • z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • z dvoch 1 l nápojových kartónov sa stane 1m² kuchynských utierok
 • 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu na televízor
 • recykláciou papiera oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 70 % energie
 • vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1 ha 80-ročného lesa
 • recykláciou papiera sú emisie skleníkových plynov uhlíka 4 až 5-krát nižšie a znižuje sa znečistenie ovzdušia o 75 % a vody o 35 %
 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov, ušetrí 4 000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1 500 litrov oleja
 • 1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín
 • papier je možné recyklovať 5 až 8-krát

Z vytriedeného papiera sa vyrába napr.:

 • novinový papier
 • zošity
 • lepenkové krabice
 • toaletný papier
 • obaly na vajíčka
 • tašky
 • puzzle
MateriálPísomný znakČíselný znak
Vlnitá lepenkaPAP20
Hladká lepenkaPAP21
PapierPAP22
Príklady označenia

Príklady označenia