Lieky, rovnako ako potraviny či kozmetika, sa po dobe ich exspirácie stávajú odpadom, ktorý je potrebné nejakým spôsobom zlikvidovať tak, aby ďalej neohrozovali naše prostredie. Mnoho ľudí nevie, akým spôsobom by sa mali nespotrebované alebo staré lieky likvidovať, a preto ich zahadzujú do komunálneho odpadu či splachujú do toalety. V prípade, že sa liekov zbavíme takýmto spôsobom, môžeme tým ohroziť nielen životné prostredie, ale aj zdravie samotných občanov, a to z dôvodu prieniku liečiv, ktoré lieky obsahujú, do pôdy alebo podzemných vôd.

Možnosť odovzdania: lekárne

Zásady správneho triedenia:Lieky je potrebné odovzdať v lekárni vo vnútornom obale (v tube, blistri, sklenenej fľaštičke).

  • lieky na predpis
  • voľnopredajné lieky
  • veterinárne lieky
  • výživové doplnky
  • kozmetika
  • homeopatia
  • zdravotnícke pomôcky

Pri správnom užívaní liekov na predpis by teoreticky nemali ostávať žiadne nespotrebované lieky. Výnimkou je zmena liečby alebo dávkovania, ktorú však má určiť lekár. Množstvo pacientov však neužíva lieky predpísaným spôsobom, prípadne si nechá lekárom predpísať väčšie množstvo „liekov do zásoby“. Na Slovensku každoročne narastá objem liekov nespotrebovaných obyvateľstvom, ktorý sa vyzbiera v lekárňach. V roku 2017 to bolo vyše 130 ton. Z toho podstatnú časť tvorili lieky na predpis.