Drobný stavebný odpad vzniká pri stavebných prácach, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. Pokiaľ nie je znehodnotený chemikáliami, nebezpečnými látkami tak, že nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým a biologickým premenám, radíme ho medzi inertný odpad. Takýto odpad vieme znova spracovať a používať napr. aj pri stavebných prácach.

Možnosť odovzdania: zberný dvor

POZOR: odovzdanie drobného stavebného odpadu na Zberný dvor Rovinka je obmedzené množstvom na 1 m3 na poplatníka a rok, za odovzdaný odpad sa platí poplatok 0,05 €/kg.

 • betón cementový
 • dechtová lepenka
 • dlaždice a obkladačky
 • kamenná drvina
 • keramická dlažba
 • kvádre
 • inoleum
 • obkladacie dosky
 • odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka
 • piesok
 • sadrokartón, sadrové dosky
 • sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát
 • stavebná suť – zmes
 • strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené
 • tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné
 • tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové
 • umakart
 • stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.